SA NL webinar op donderdag 9 september: geef je feedback op het Human Factor in Security model!

In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende (waaronder ook veel goede) ideeën en initiatieven ontwikkeld op het gebied van securitybewustwording en -gedrag. De gangbare modellen voor ons vakgebied hebben veel gebracht. Tegelijkertijd merken wij, zijnde een platform voor 1000+ professionals, dat er ook ruimte voor verbetering is.

Op basis van onze visie en praktijkervaring zijn wij daarom in een klein comité afgelopen periode druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw Human Factor in Security model. Het model biedt handvatten voor het positioneren en inrichten van een programma op het gebied van de menselijke factor in security. Zo kun je bijvoorbeeld aan de hand van het model bepalen waar voor jouw organisatie groei mogelijkheden zijn.

Op donderdag 9 september van 12.00 tot 13.00u presenteert Security Awareness NL het concept Human Factor in Security Model. In deze webinar zijn we benieuwd naar jullie feedback om uiteindelijk tot een breed gedragen model te komen. Na het verwerken van de feedback stellen we de eerste versie van het model beschikbaar via www.securityawareness.network.

Schrijf je in voor de webinar op donderdag 9 september. Hierin presenteren we het nieuwe Human Factor in Security model.