Stichting SecurityAwarenessNL lanceert het Security Behavior Maturity Model

Stichting Security Awareness NL lanceert het Security Behavior Maturity Model. Een model dat door en voor de Security awareness en behavior professional is gemaakt. Het staat iedere ambassadeur van Stichting Security Awareness NL vrij om het model toe te passen, mits je een bronvermelding gebruikt en het ons even laat weten! Ben je nog geen ambassadeur, meld je dan nu aan!

Het Security Behavior Maturity Model

Het model geeft jou inzicht op welk niveau jouw organisatie op het gebied van Security Awareness op dit moment staat.

Ook geeft het handvatten hoe je gedrag expliciet mee kan nemen binnen security awareness binnen jouw bedrijf.

Vijf focusgebieden

Het model bestaat uit vijf focusgebieden waarvan drie expliciet focus hebben op menselijk gedrag.

Deze drie expertlevels zijn:

  • Changing Habits
  • Promoting Culture
  • Behavior By Design.

De vijf focusgebieden komen in alle vijf processtappen terug, zodat je een fijnmazig beeld krijgt van het huidige volwassenheidsniveau. Dit geeft vervolgens een roadmap die je in jouw security awareness plan kunt gaan oppakken.

Waarom is ons model niet lineair?

Awareness hoeft echter niet de eerste stap te zijn. Gedragswetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de volgordelijkheid van kennis, houding en gedrag en kwamen erachter dat bijvoorbeeld ook starten met de focus op gedrag een positieve werking kan hebben op kennis en vervolgens houding.