Nieuwe voorzitter Stichting Security Awareness NL

Na 7 jaar actief te zijn geweest als voorzitter van Stichting Security Awareness NL is het nu tijd voor Chris Karelse om het stokje over te dragen aan Erik Jan Koedijk. Chris is initiator en oprichter van Security Awareness NL en blijft nauw betrokken in de nieuwe rol van Raad van Advies lid.

Chris: ‘In oktober 2015 heb ik samen met Martine van de Merwe het beroepsplatform voor Security Awareness professionals in Nederland opgericht vanuit de behoefte om Nederland weerbaarder te maken door kennis en ervaringen in onze beroepsgroep te delen.  Inmiddels zijn er meer dan 1000 professionals verbonden aan onze LinkedIn groep en is een mooie groep ook actief bij onze events. Ik ben erg trots wat we met de stichting hebben bereikt, denk bijvoorbeeld aan het Manifest, seminars over Meten, de eerste Human Factor in Security Award en natuurlijk het nieuwe maturity model. Het is nu tijd na 7 jaar de voorzittershamer over te dragen aan Erik Jan Koedijk. Ik ben blij dat Erik Jan met zijn energie en inzet deze rol oppakt, dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst!”

Erik Jan: Enkele jaren nadat Chris en Martine Security Awareness NL hadden opgericht kwam ik in contact met deze twee fantastische mensen en Jip Barthen. We delen allen dezelfde passie voor het vak en met veel plezier zit ik samen met Martine van de Merwe, Jip Barthen en Therese Drent in het bestuur van de Stichting. Ik heb veel respect voor het werk dat Chris voor de stichting heeft verricht en ben trots dat ik de voorzittersrol van Chris mag overnemen.”

Stichting security awareness NL biedt een beroepsplatform voor professionals met als doel om security bewustzijn en veilig gedrag in Nederland verder te ontwikkelen.  Meer informatie over te stichting is te vinden via: www.securitywareness.network