SA NL versterkt zich met Raad van Advies!

Stichting Security Awareness NL heeft zich versterkt met drie experts op het gebied van cybersecurity en gedragswetenschappen: Sophie van der Zee, Rick van der Kleij en Kim Gunnink. Zij vormen als Raad van Advies een klankbord en voorzien het bestuur van gevraagd én ongevraagd advies.