Bestaat een security cultuur? De Q&A webinar met Bruce Hallas op 20 april

Dit was een van de vragen die werden gesteld aan Bruce Hallas tijdens het webinar op dinsdag 20 april. Bruce ging in op de definitie van cultuur en gaf aan dat een ‘security cultuur’ niet op zichzelf staat. Security is onderdeel is van de bredere cultuur of culturen binnen een organisatie.

De bijna 70 deelnemers bogen zich over veel besproken stellingen als ‘humans are the last line of defence’ en ‘security awareness kan iedereen in een human firewall veranderen’, en kwam zelf ook vaak aan het woord. Een van de kernonderwerpen tijdens de webinar was ‘secure behavior by design’. Zowel Bruce als de deelnemers van het webinar waren het erover eens dat op dit onderwerp nog veel winst te behalen valt.

Over Bruce Hallas

Bruce is de oprichter van Re-thinking the Human Factor en wordt door velen erkend voor zijn belangrijke bijdrage aan het verbeteren van bewustzijn, gedrag en cultuur.

Door een combinatie van zijn succesvolle Re-thinking the Human Factor-podcast, het bijbehorende boek en zijn coaching- en trainingsprogramma’s, heeft Bruce bijgedragen aan het hervormen van de manier waarop senior informatiebeveiligings- en privacy professionals omgaan met risico’s die samenhangen met de menselijke factor. Bruce combineert wetenschap met praktijk en ondersteunt op het internationale veld CISO’s, DPO’s en Education & Awareness Managers. Kortom, Bruce heeft een mening over ons vakgebied en tijdens deze webinar gaan we daar dieper op in.

Deze webinar was in de vorm van een Q&A en onderdeel van het thema ‘Onderzoek en Praktijk’.

Tot de volgende webinar!

Waar staan we nu?

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. De nieuwe ‘anderhalvemetersamenleving’ zorgde er helaas voor dat het niet mogelijk was voor Security Awareness NL om fysieke live’ bijeenkomsten te organiseren. Gelukkig hebben we niet stil hoeven zitten! Om te beginnen hebben we Security Awareness NL in 2020 geformaliseerd naar ‘stichting’. Dit betekent dat we ook in onze organisatievorm meegroeien met onze ambitie. Een andere lang gekoesterde wens was om naast onze LinkedIn-groep een eigen website te lanceren. 

Het afgelopen jaar hebben we ook digitaal kunnen proosten op ons eerste lustrum. Kai Roer van Knowbe4/CLTRe heeft ons tijdens deze webinar op 21 oktober 2020 bijgepraat over het Security Culture Report 2020 waarna we het net hebben opgehaald bij de aanwezige leden en het ambassadeurschap hebben geïntroduceerd. Het was fijn om te merken dat wederom meerdere deelnemers aangaven tijd te willen steken in toekomstige activiteiten van het netwerk. Mocht je deze webinar hebben gemist en je wil ook graag een bijdrage leveren, dan kun je ons altijd een e-mail of LinkedIn-bericht sturen. 

Thema: Onderzoek & Praktijk 

Wat ons verder opvalt is dat security awareness een steeds groter onderdeel wordt in de (cyber)security- en privacy strategie van het bedrijfsleven, de overheid en de politiek. De groeiende behoefte voor veilig gedrag zien we natuurlijk veel langer. Daarbij valt op dat cybersecurity steeds vaker niet alleen vanuit een technische invalshoek wordt benaderd, maar gelukkig ook vanuit de aspecten gedragseconomie, organisatiecultuur en sociale psychologie. Dit is ook conform de visie van Security Awareness NL, zoals bijvoorbeeld naar voren kwam tijdens onze serie over meten, weten en verbeteren. De komende periode bouwen we hierop voort en leggen we de focus op het thema Onderzoek & Praktijk.

Naast de oude en vertrouwde evenementen die we blijven organiseren, lanceren we ook onze nieuwe website. Hiermee kunnen we naast onze LinkedIn-groep ook via deze weg met jullie communiceren. Onder het kopje NIEUWs publiceren we regelmatig blogs, onderzoeken, podcasts en andere berichten. We zullen de functionaliteiten van de website in de toekomst nog verder uitbreiden. 

We nodigen je van harte uit om ook de rest van de website te bekijken! 

Lees meer